پسران مکران
چابهار کنارک نیکشهر
                                                                 
آخرین مطالب
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 291196
دوشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1390 :: 11:31 ::  نویسنده : غفوری

شهرستان نیک شهر با وسعت 23930 کیلومتر مربع وجمعیت 149419 نفر شامل پنج : شهر نیکشهر ، قصر قند ، فنوج بنت ولاشار شمالی وپنج بخش وپانزده دهستان و816 پارچه آبادی است.شهر های مزبور دارای طرحهای هادی بوده ونیک شهر با حدود 8650 نفر جمعیت مرکز شهرستان است.

      تعداد آثار شناسایی شده شهرستان حدود 29 اثر است که از این تعداد تاکنون تعداد سه اثر شامل: تپه دمبیگان، تپه سیاهبون وجا دختران در لیست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

 

آثار برجسته شناسایی شده شهرستان عبارتند از:

شهرستان نیک شهر با وسعت 23930 کیلومتر مربع وجمعیت 149419 نفر شامل پنج : شهر نیکشهر ، قصر قند ، فنوج بنت ولاشار شمالی وپنج بخش وپانزده دهستان و816 پارچه آبادی است.شهر های مزبور دارای طرحهای هادی بوده ونیک شهر با حدود 8650 نفر جمعیت مرکز شهرستان است.

      تعداد آثار شناسایی شده شهرستان حدود 29 اثر است که از این تعداد تاکنون تعداد سه اثر شامل: تپه دمبیگان، تپه سیاهبون وجا دختران در لیست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

 

آثار برجسته شناسایی شده شهرستان عبارتند از:

 

1-  حدود یازده قلعه تاریخی از جمله قصرقند ، نیک شهر ، بنت ، فنوج، اسپکه، هیت ، چانف و...

2-    حدود ده محوطه وتپه ماقبل تاریخ

3-   حدود پنج درخت کهنسال

4-  سنگ نگاره های شمال قصرقند

5-  مسجد قدیمی عبدالقادر در مجاور قلعه نیک شهر

6- تعداد پنج مقبره تاریخی و....

  شهرستان نیکشهر درقسمت جنوب شرقی ایران با وسعت 23930 کیلومتر مربع  وجمعیت 128901 نفر ( براساس سرشماری سال 75) در جنوب شهرستان ایرانشهر، شمال چابهار غرب شهرستان سرباز بین 26 درجه و12 دقیقه عرض شمالی و60 درجه و12 دقیقه طول شرقی گرینویچ واقع شده است0

       شهرستان نیکشهر از نظر وسعت سومین شهرستان استان بعد از ایرانشهر وزاهدان بوده وشامل سه شهر نیکشهر، قصر قند وفنوج ، 16دهستان و 816 پارچه آبادی است 0 آب وهوای شهرستان گرمسیری بوده، ودر این نوع آب وهوا بیشترین نوع محصولات کشاورزی قابل کشت وبرداشت بوده، طوریکه نام هندوستان کوچک براین منطقه نهاده اند0

   شهرستان نیکشهر دارای آثار تاریخی وفرهنگی فراوانی میباشد که نشانگر وجود تمدنهای پراکنده در سطح منطقه از هزاره های قبل از میلاد تا عصر حاضر است این آثار بصورت پراکنده در بخشهای تابعه شهرستان بچشم می خورند :

 

1-  بناهای تاریخی دوران اسلامی ،مساجد ،قلاع و آب انبارها.

2-  تپه ها ومحوطه های پیش ازتاریخ ودوران تاریخی واسلامی.

3-  سنگ نگاره ها ( نگار کندها).

4-درختان - درخت مکر زن(انجیر معابد )، انبه وتمبر هندی وچنار.

 

شهرستان نیکشهر به تفکیک بخشهای تابعه آن

 

1-بخش مرکزی ( نیکشهر):

 

      این بخش تا زمان سلطنت رضا خان ”گه“ نام داشت بمعنی گهتر وبهتروبعد از آن به نیکشهرتغییر یافت 0 نیکشهر در 26 درجه و13 دقیقه 120 شمالی 60 درجه و12 دقیقه طول شرقی گرینویچ درارتفاع 450 متری از سطح دریا واقع شده است. این بخش دارای 10اثر تاریخی شناسایی شده می باشد

 

2- قصرقند:

 

  بخش قصر قند بین 26 درجه و13 دقیقه عرض شمالی و60 درجه و44 دقیقه طول شرقی گرینویچ در ارتفاع 450 متری از سطح دریا واقع شده است ، دارای آب وهوای گرمسیری است 0 قصرقند قبل از این نامهای مختلفی داشته از جمله میتوان ” گمج رود” و” گنداوک” رانام برد .

   در مورد وجه تسمیه قصرقند می توان گفت، قصرقند که در گویش محلی نیز آن را کسر کنت می گویند در واقع کسر برگرفته از واژه کستر بلوچی دارای ریشه پهلوی وفارسی میانه به معنای کوچک وکنت نیز به معنای آبادی یا شهر میباشد وکسر کنت به معنای آبادی کوچک می باشد 0 برای مثال به اسامی همچون پنج کنت یا پنج شهر یا کندی شاپور یا( معرب آن  جندی شاپور) یعنی شهری که شاپور آنرا ساخته یا روستایی در سراوان بنام پرکنت یعنی آبادی بزرگ یا پر جمعیت وغیره نام برد0آثار شناسایی شده در این بخش نزدیک به 14 اثر می باشند

 

3- بخش فنوج :

 

   این بخش در قسمت شمال شرقی نیکشهر بین 26 درجه و34 دقیقه عرض شمالی و59 درجه و 38 دقیقه طول شرقی در ارتفاع 730 متری ازسطح دریا واقع شده است0 از نظر تاریخی منطقه فنوج بعلت دارا بودن محوطه های دوران تاریخی وپیش از تاریخ همانند قصر قند حائز اهمیت است ودارای 8 اثر شناسایی شده میباشد

 

4- بخش بنت:

 

  بخش بنت که بین 26 درجه و17 دقیقه عرض شمالی و59 درجه و13 دقیقه طول شرقی گرینویج در ارتفاع 400 متری از سطح دریا واقع شده است ودارای  6  اثر شناسایی شده میباشد که از میان آنها 2 اثر کلات زنگیان وتپه سهرین دوک از نظر فرهنگی وتاریخی حائز اهمیت ویژه ای میباشد

 

5- بخش لاشار واسپکه:

 

   این بخش در قسمت شمالی نیکشهر ودر شمال غربی قصرقند بین 26 درجه و50 دقیقه عرض شمـــــالی و60 درجه و10 دقیقه طول شرقی گرینویچ در ارتفاع 880 متری از سطح دریا واقع شده است ودارای آب وهوای گرمسیری بوده ولی بعلت واقع شدن در میان ارتفاعات نسبت به آب وهوای سایر بخـشهای شهرستان خنک تـــر می باشد 

 

منبع: وبسایت پیام بلوچ